aktywacja

Słownik języka polskiego PWN*

aktywacja
1. «pobudzenie lub wzmożenie działania czegoś»
2. «rozpoczęcie korzystania np. z telefonu komórkowego, karty magnetycznej, odbywające się dzięki włączeniu ich do systemu albo zdjęciu blokady»

• aktywacyjny • aktywować
aktywacja radiacyjna «proces przemiany substancji niepromieniotwórczej w promieniotwórczą w wyniku sztucznych reakcji jądrowych»
energia aktywacji «najmniejsza wartość sumy energii, którą muszą mieć cząsteczki, atomy lub jony, by w wyniku ich zderzenia mogła zajść reakcja chemiczna»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego