stymulacja

Słownik języka polskiego PWN*

stymulacja
1. «pobudzanie do działania lub rozwoju»
2. «pobudzające działanie bodźców zewnętrznych na organizm żywy»

• stymulacyjny • stymulować
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego