ambicja

Wielki słownik ortograficzny PWN

am•bi•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

ambicja
1. «silne pragnienie odniesienia sukcesu lub osiągnięcia doskonałości»
2. «poczucie godności własnej»

• ambicyjny • ambicyjnie • ambicyjka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego