honor

Wielki słownik ortograficzny PWN*

honor -ru, -rze
nie honor (np. To nie honor, ale obowiązek.)

Słownik języka polskiego PWN*

honor
1. «poczucie godności osobistej lub dobre imię»
2. «zaszczyt»
3. «karta do gry starsza od dziesiątki»
honory
1. «dostojeństwa, godności, odznaczenia»
2. «oznaki czci i szacunku»
in honorem «ku czci»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego