honor

Wielki słownik ortograficzny PWN

honor -ru, -rze
nie honor (np. To nie honor, ale obowiązek.)

Słownik języka polskiego PWN

honor
1. «poczucie godności osobistej lub dobre imię»
2. «zaszczyt»
3. «karta do gry starsza od dziesiątki»
honory
1. «dostojeństwa, godności, odznaczenia»
2. «oznaki czci i szacunku»
in honorem «ku czci»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego