antyseptyk

Słownik języka polskiego PWN*

antyseptyk «środek niszczący drobnoustroje»
• antyseptyczny
antyseptyka «niszczenie drobnoustrojów, np. w ranach, na narzędziach chirurgicznych, w pomieszczeniach, w celu niedopuszczenia do zakażenia»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego