astrolog

Wielki słownik ortograficzny PWN*

astro•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN*

astrologia «badanie położenia ciał niebieskich w przekonaniu, że istnieją bezpośrednie związki między konfiguracją ciał niebieskich a losem i charakterem człowieka»
• astrologiczny • astrolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego