atrybucja

Słownik języka polskiego PWN*

atrybucja
1. «przypisanie dzieła sztuki o nieznanym autorstwie konkretnemu artyście czy szkole»
2. «upatrywanie przyczyn jakichś zachowań w cechach charakteru, potrzebach danej osoby lub w uwarunkowaniach społecznych i środowiskowych»
3. «połączenie rzeczownika z przymiotnikiem, który w tym połączeniu pełni funkcję przydawki, np. czarny koń»
4. «prawo przysługujące jednostce albo instytucji»

• atrybucyjny

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego