azymut

Słownik języka polskiego PWN*

azymut
1. «kąt między określonym kierunkiem na ziemi a kierunkiem północy, mierzony od północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara»
2. «kąt zawarty między płaszczyzną południka niebieskiego a płaszczyzną przechodzącą przez określony obiekt oraz przez zenit i nadir»

• azymutalny
azymut astronomiczny «kąt dwuścienny między płaszczyzną południka niebieskiego a płaszczyzną przechodzącą przez dany obiekt oraz bieguny niebieskie»
azymut geograficzny «kąt, jaki tworzy południk geograficzny z dowolnym kierunkiem, liczony na kompasie od punktu N zgodnie z ruchem wskazówek zegara»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego