beknąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bek•nąć -nę, -niesz, -ną; -nij•cie; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy
bek•nięcie; -ęć

Słownik języka polskiego PWN*

beknąć Ibeczeć
1. «o owcy lub kozie: wydać głos; też o danielu, bekasie: wydać głos podobny do głosu owcy lub kozy»
2. beczeć pot. «płakać»
3. pot. «zaśpiewać brzydko, fałszywie»
4. pot. «o niektórych instrumentach: wydać dźwięk zawodzący»
beknąć IIbekać
1. pot. «wydać charakterystyczny odgłos przy odbijaniu się»
2. posp. «ponieść za coś odpowiedzialność; też: zapłacić za coś dużo pieniędzy»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego