odpowiadać

Słownik języka polskiego PWN*

odpowiedziećodpowiadać
1. «ustnie lub pisemnie dać komuś odpowiedź»
2. «odpisać na list»
3. «słowem, czynem lub w inny sposób zareagować na czyjeś słowa, zachowania itp.»
4. «wypowiedzieć się na zadany przez nauczyciela lub egzaminatora temat»
5. «odwzajemnić się komuś jakimś zachowaniem»
6. odpowiadać «mieć jakiś obowiązek do spełnienia i być z niego rozliczanym»
7. odpowiadać «spełniać określone warunki»
8. «ponieść konsekwencje czegoś, co nie powinno nastąpić»
9. odpowiadać «powodować jakiś stan lub proces»
10. odpowiadać «być zgodnym z czymś»
11. odpowiadać «być podobnym lub takim samym jak coś innego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego