odpowiadać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•powiadać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

odpowiedziećodpowiadać
1. «ustnie lub pisemnie dać komuś odpowiedź»
2. «odpisać na list»
3. «słowem, czynem lub w inny sposób zareagować na czyjeś słowa, zachowania itp.»
4. «wypowiedzieć się na zadany przez nauczyciela lub egzaminatora temat»
5. «odwzajemnić się komuś jakimś zachowaniem»
6. odpowiadać «mieć jakiś obowiązek do spełnienia i być z niego rozliczanym»
7. odpowiadać «spełniać określone warunki»
8. «ponieść konsekwencje czegoś, co nie powinno nastąpić»
9. odpowiadać «powodować jakiś stan lub proces»
10. odpowiadać «być zgodnym z czymś»
11. odpowiadać «być podobnym lub takim samym jak coś innego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pytaniem na pytanie
3.03.2009
Poproszę o wyjaśnienie, czy rzeczywiście nie należy, jak głosi obiegowa opinia, odpowiadać pytaniem na pytanie. Jeśli to prawda, to jakie są przeciwskazania dla takiej formy wypowiedzi, a kiedy można sobie na to pozwolić? Wydaje mi się, że nie jest rażącym uchybieniem językowym taki na przykład prosty dialog:
– I co sądzisz o mojej propozycji?
– Jakiej propozycji?
Co zatem o odpowiadaniu pytaniem na pytanie sądzą językoznawcy?
Pozdrawiam,
Maciej Szymański
Jak odpowiedzieć na niegrzeczny mail?
14.01.2009
Szanowna Redakcjo!
Otrzymuję często elektroniczną pocztę handlową mniej więcej takiej treści: „Czy jest...?” i tu pada nazwa towaru i, ewentualnie, prośba o inne informacje. Ani miasta, ani daty, tytułu, imienia, nazwiska, firmy, po prostu nic poza zwykle niestosownym Witam! i zdawkowym Pozdrawiam (też bez inicjałów). Nie wiem z kim mam do czynienia!
Odpowiadając na taki imejl, jak go rozpocząć, a jak zakończyć, skoro zależy mi na wizerunku także w dziedzinie korespondencji?
Piotr, Gliwice
Praca godna czy godziwa?
12.03.2008
Angielski termin decent work został stworzony przez Międzynarodową Organizację Pracy (program „Godna praca’’). Ciekawe rozważania nad jego tłumaczeniem można znaleźć na stronie: http://www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2004/roz01.pdf, gdzie czytamy, że praca może być godziwa lub godna, w zależności od interpretacji znaczenia. Czy z językowego punktu widzenia któryś z tych przymiotników jest zdecydowanie błędny w odniesieniu do pracy?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Miłość może zdarzyć się przecież wszędzie, dlaczego nie w pracy? - odpowiada Gilda Carle, psycholog z Nowego Jorku, autorka książki "Nie wierz...
  • ... z pewnością substratami jakichś reakcji metabolicznych i ich stężenia muszą odpowiadać zapotrzebowaniu na e reakcje. Koncepcję tę spotkało zapomnienie na tyle...
  • ... w tym wobec 62 z nich orzeczono karę dożywocia. Przestępcy odpowiadali za liczne zabójstwa, wymuszenia haraczów, napady, handel bronią i narkotykami...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego