blokować

Słownik języka polskiego PWN*

blokować
1. «utrudniać przejście, dostęp do czegoś»
2. «zajmować niepotrzebnie miejsce»
3. «utrudniać czyjąś działalność, przebieg jakiegoś zjawiska, procesu»
4. «izolować państwo, miasto itp. w celu wymuszenia ustępstw»
5. «wstrzymywać wypłatę pieniędzy»
6. «w siatkówce: stosować blok»
7. «zabezpieczać urządzenia techniczne»
blokować się
1. «stawać się niemożliwym do przebycia»
2. «o urządzeniu technicznym: być blokowanym»
3. «mieć zahamowania uniemożliwiające porozumiewanie się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego