budowa

Wielki słownik ortograficzny PWN

budowa -dowie, -dowę; -dów

Słownik języka polskiego PWN

budowa
1. «budowanie domu, mostu, drogi itp.; też: miejsce, gdzie trwają takie prace»
2. «zespół i wzajemne powiązanie części składowych całości»
3.  «tworzenie, organizowanie czegoś»
dziennik budowy «księga prowadzona przez kierownika budowy, do której wpisuje się przebieg budowy, zalecenia i kontrole»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego