całkowity

Słownik języka polskiego PWN*

całkowity «obejmujący całość»
• całkowicie • całkowitość
liczba całkowita «liczba należąca do jednego z ciągów: 0, 1, 2, 3, 4, 5... lub –1, –2, –3, –4, –5...»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego