cacy-cacy

Wielki słownik ortograficzny PWN

cacy a. cacy!
cacy-cacy a. cacy-cacy!
na cacy (pot.)

Słownik języka polskiego PWN

cacy pieszcz. «ładny, dobry»
cacy-cacy pieszcz. «ładnie, uprzejmie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... A Sodoma?
  - A Bonaventura?
  - Tak, i Bonaventura, i Andrea Orcagna,
  cacy, cacy, "L'art de la vie se com... se com...".
  - Naturalnie, naturalnie...
 • ... i szkoły,
  A on dalej chodzi niewesoły.
  "Cóż - powiada - owszem,
  cacy-cacy,
  Ale gdzie ma mieszkać człowiek pracy?
  Na szkołę jest za...
 • ... optowali za komunizmem i zajmowali w partii ważne stanowiska. Najpierw cacy-cacy, a potem wywózka do łagru. Stalin bardzo nie lubił członków...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!