cacy-cacy

Wielki słownik ortograficzny PWN

cacy a. cacy!
cacy-cacy a. cacy-cacy!
na cacy (pot.)

Słownik języka polskiego PWN

cacy pieszcz. «ładny, dobry»
cacy-cacy pieszcz. «ładnie, uprzejmie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... A Sodoma?
  - A Bonaventura?
  - Tak, i Bonaventura, i Andrea Orcagna,
  cacy, cacy, "L'art de la vie se com... se com...".
  - Naturalnie, naturalnie...
 • ... i szkoły,
  A on dalej chodzi niewesoły.
  "Cóż - powiada - owszem,
  cacy-cacy,
  Ale gdzie ma mieszkać człowiek pracy?
  Na szkołę jest za...
 • ... optowali za komunizmem i zajmowali w partii ważne stanowiska. Najpierw cacy-cacy, a potem wywózka do łagru. Stalin bardzo nie lubił członków...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego