cedzić

Wielki słownik ortograficzny PWN

cedzić -dzę, -dzą; cedź, cedź•cie
cedzić się -dzi się
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Słownik języka polskiego PWN

cedzić
1. «przepuszczać płyn przez filtr, sito itp. w celu oczyszczenia go lub oddzielenia części stałych»
2. «pić jakiś płyn powoli, z przerwami; też: przelewać jakiś płyn powoli»
3. «wymawiać słowa bardzo wolno, z przerwami»
cedzić się «o płynie: być cedzonym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego