chrobry

Wielki słownik ortograficzny PWN

Chrobry: Bole•sław Chrobry, Chrobrego, o Chrobrym
chrobry (daw. dzielny); -brzy
Bole•sław Chrobry Bole•sława Chrobrego, o Bole•sławie Chrobrym

Słownik języka polskiego PWN

chrobry daw. «odważny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

12°E
1.12.2006
Szanowni Panstwo,
czy wstawiać spację pomiędzy np. 12° a E? Czyli czy ma to wyglądać tak: 12°E, czy tak: 12° E?
Jak zwykle, dziękuję za pomoc.
internet i Sieć
18.06.2015
Szanowni Państwo,
usłyszałem kiedyś opinię, że jeśli założymy, że słowo internet piszemy wielkimi literami (pomijam tutaj, na ile słusznie), to sieć jako synonim również. Wydaje mi się, że nie ma zasady, która nakazywałaby zawsze postępować w taki sposób, tzn. pisać wielką literą słowa o tej samej referencji, co nazwa własna. Na przykład SO wyróżnia pod tym względem nazwy geograficzne (jak Stary Kontynent), ale nie rozciąga tej reguły szerzej.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
nadal
12.05.2003
Szanowni Państwo,
chciałem zapytać, czy zdanie „Pacjent nadal nie odzyskał przytomności” jest poprawne. Chodzi mi tutaj o użycie wyrazu nadal w połączeniu z czasem przeszłym i dokonaną formą czasownika. Czy nie poprawniej byłoby np. „Pacjent nadal nie odzyskuje przytomności”?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Ciekawostki

CHROBRY
Wśród archaizmów chrobry to słowo, które przeciętny Polak kojarzy chyba tylko z pocztem królów i książąt polskich. Drugim, obok Bolesława Chrobrego, władcą polskim, którego przydomek może być nieoczywisty, jest Władysław Laskonogi.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Kopernika na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ponieważ wcześniej studenci z mieczykami Chrobrego w klapach obrzucili jajami któregoś z lewicowych działaczy, Adam wszedł...
  • ... gdzie indziej, padł pomysł, żeby przynajmniej nadać jej imię Bolesława Chrobrego. Pomysł się nie przyjął, ale w oficjalnych zaproszeniach i materiałach...
  • ... Wszystkie swoje najlepsze cechy przelał w "Chrobrego". Podobnie jak Kuske, "Chrobry" nie miał wad. Z siedmiu naszych transatlantyków był najlepszy. Zwrotny...

Encyklopedia PWN

batalion AK, organizowany od 1940 w Warszawie w ramach Polskiej Organizacji Zbrojnej, od VIII 1942 w AK;
statek pasażersko-towarowy, zbudowany 1939 w Danii dla linii żeglugowych Gdynia–Ameryka Południowa (GAL);
Bolesław I Chrobry, z dynastii Piastów, ur. 967, zm. 17 VI 1025,
pierwszy król Polski.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego