odważny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

odważny «odznaczający się odwagą; też: będący przejawem czyjejś odwagi»
• odważnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Pico della Mirandola
27.05.2003
Szanowni Państwo,
Mianownik: G. Pico della Mirandola, Dopełniacz: G. Pico della Mirandoli – wszystko jasne, według słownika Pico się nie odmienia. Ale jeśli rzeczony filozof występuje w tekście, którego jest głównym bohaterem, jako „goły” Pico (bez della Mirandola), to też nie wolno odmieniać? Dodam, że ta skrócona forma, choć może nie nazbyt poprawna, jest raczej zakorzeniona i potwierdzona, czy raczej wprowadzona przez uzus obcojęzyczny (cf. Responsio ad Picum Melanchtona). Jednakże cokolwiek napiszę, brzmi nieszczególnie. Dop. Pica – w porządku, ale Narz. Pikiem? Cel. Picowi?
Z poważaniem
Marianna Cielecka
Podsumowując...
29.04.2013
Czy zdanie: „Podsumowując, Jan Bytnar to bardzo odważna postać o ciekawym życiorysie” jest poprawne?
Dorota Wawrowska
strachy na Lachy
25.09.2006
Skoro strachy na Lachy znaczy to tyle co 'nie ma czego się bać', to co mówi ta fraza o Lachach? Że są:
(a) dzielni i odważni (próżny to trud straszyć taki odważny lud);
(b) bojaźliwi (takie strachy obliczone są na wystraszenie co najwyżej Lachów, ale na mnie nie robią najmniejszego wrażenia).
Która z tych interpretacji jest właściwa?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... gablota" zamarła Włodkowi na ustach. Wyraz twarzy Lesia mógł przestraszyć najodważniejszego. Bojąc się pytać o cokolwiek, w nerwowym pośpiechu sięgnął do...
  • ... tylu latach to, co chyba w rzeczywistości przeżywał. Poemat był odważny, ale nie na tyle, żeby go uznać za akt bohaterstwa...
  • ... nie... bo widzi, że spluwy nie mam
    w ręce. Takiś
    odważny... myśle se... i rączki do
    pieszczoty rychtuje... Ale coś mnie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego