chrzęszczeć

Wielki słownik ortograficzny PWN

chrzęsz•czeć -ęsz•czę, -ęś•cisz; -ęszcz; -ęsz•czał; zob. chrzęścić

Słownik języka polskiego PWN

chrzęszczeć «wydawać chrzęst»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego