chrzęścić

Wielki słownik ortograficzny PWN

chrzęś•cić -ęsz•czę, -ęś•cisz, -ęsz•czą; -ęść•cie

Słownik języka polskiego PWN

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego