chrzęścić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

chrzęś•cić -ęsz•czę, -ęś•cisz, -ęsz•czą; -ęść•cie

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego