ciało

Wielki słownik ortograficzny PWN

ciało ciele; ciał
Boże Ciało (święto) Bożego Ciała, Bożym Ciele
Fizyka ciała stałego (tytuł) Fizyki ciała stałego

Słownik języka polskiego PWN

ciało
1. «mięśnie, skóra i tkanka tłuszczowa obrastająca szkielet człowieka lub zwierzęcia»
2. «organizm ludzki lub zwierzęcy jako całość (czasem tylko o tułowiu)»
3. «zwłoki»
4. «grupa ludzi powołana do pełnienia jakichś zadań»
5. «obiekt lub substancja o określonych właściwościach»
6. mat. «dowolny zbiór co najmniej dwóch elementów, w którym określone są i wykonalne działania dodawania i mnożenia, przy spełnieniu określonych warunków»
Boże Ciało rel. «w Kościele katolickim: święto obchodzone dla uczczenia Chrystusa w sakramencie Eucharystii»
ciało modzelowate «największe spoidło mózgu, zbudowane z włókien nerwowych, łączących korę obu półkul mózgowych»
ciało niebieskie «obiekt znajdujący się poza Ziemią w przestrzeni wszechświata»
ciało obce «przedmiot lub substancja, które dostały się przypadkiem do organizmu lub zostały tam sztucznie wprowadzone»
ciało stałe «substancja niebędąca gazem ani cieczą, mająca określony kształt i objętość»
ciała acetonowe «związki chemiczne powstające w organizmie ludzi i zwierząt jako produkty przemiany materii»
ciała ketonowe «związki chemiczne powstające w organizmie ludzi i zwierząt w wyniku spalania kwasów tłuszczowych»
ciała odpornościowe «płyny ustrojowe warunkujące odporność organizmu na drobnoustroje i ich toksyny»
wyprowadzenie ciała, zwłok «przewiezienie trumny ze zwłokami do domu pogrzebowego, kaplicy cmentarnej lub kościoła albo z niego na cmentarz»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ciało należało
22.06.2011
Czy forma ciało/zwłoki należało/-y jest poprawna? W mediach widzę najczęściej właśnie taką formę, jednak nie jestem co do niej przekonany.
O archaizmie bożocielski (od Boże Ciało)
4.12.2016
Szanowni Państwo,
w tej poradzie pojawia się przymiotnik Bożocielny. Frapuje mnie, dlaczego pisany wielką literą. Czy chodzi o to, że traktujemy go jako przymiotnik dzierżawczy? A jeśli tak, to dlaczego bożonarodzeniowy” piszemy od małej litery?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
przymiotnik od Boże Ciało
13.05.2010
Zastanawia mnie, czy można – przez analogię do Bożego Narodzenia – utworzyć przymiotnik od wyrażenia Boże Ciało. Bożociałowy? Bożocielesny? Bożocielny? Żadnej z tych form nie notują dostępne mi słowniki.

Ciekawostki

Mówimy „Bliższa ciału koszula niż sukmana”, mając na myśli to, że każdy najbardziej zainteresowany jest sprawami, które go bezpośrednio dotyczą.
Mówimy „W zdrowym ciele zdrowy duch”, mając na myśli to, że trzeba dbać o sprawność i siłę fizyczną, gdyż od nich zależy kondycja psychiczna człowieka.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... miał nadzieję, że chowając głowę w piasek chroni jednocześnie resztę ciała przed biciem. Takie zachowanie byłoby nieracjonalne, gdyby założyć, że rządowi...
  • ... natura obdarzyła ją baaardzo łaskawie, jeśli chodzi o pewne części ciała. A to przy wzroście 152 cm robiło jeszcze potężniejsze wrażenie...
  • ... naturystów, czuła się skrępowana: każdy mógł patrzeć na jej nagie ciało. Po jakimś czasie zaobserwowała, że czuje podniecenie, kiedy mężczyźni wyrażają...

Encyklopedia PWN

filoz. w systemach filoz. i rel. drugi, oprócz duszy, element tworzący człowieka.
mat. zbiór K z dwoma działaniami, zwany dodawaniem (+) i mnożeniem (·), spełniającymi dla dowolnych elementów a, b, cK następujące warunki: 1) a + b = b + a, przemienność dodawania; 2) a + (b + c) = (a + b) + c, łączność dodawania; 3) ab = ba, przemienność mnożenia; 4) a(bc) = (ab)c, łączność mnożenia; 5) a(b + c) = ab + ac, rozdzielność mnożenia względem dodawania; 6) istnieją elementy 0, 1 ∈ K, 0 ≠ 1, zwane odpowiednio zerem i jednością ciała K, takie że 0 + a = a i 1· a = a; 7) dla każdego aK istnieje bK, takie że a + b = 0 (wykonalność odejmowania); 8) dla każdego aK, a ≠ 0, istnieje cK, takie że ac = 1 (wykonalność dzielenia).
fiz. podstawowe pojęcie fizyki klasycznej oznaczające ograniczony obiekt materialny składający się z cząstek (elementarnych) o niezerowej masie (protonów, neutronów i elektronów), w przeciwieństwie do pola fizycznego, oznaczającego obiekt materialny złożony z cząstek o zerowej masie, przenoszących oddziaływania elektromagnetyczne i grawitacyjne.
ciało całkowicie pochłaniające padające nań promieniowanie niezależnie od długości (częst.) fali, czyli o zdolności absorpcyjnej równej jedności w całym zakresie długości fal.
w teologii chrześc. termin mający kilka znaczeń:
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego