ustrój

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•strój -roju; -rojów
u•stroić -stroję, -stroisz, -stroją; -strój•cie
u•strojony; -jeni

Słownik języka polskiego PWN

ustrój
1. «zasady prawne określające organizację i sposób funkcjonowania państwa, społeczeństwa, instytucji publicznych itp.»
2. «żywy organizm»

• ustrojowy
ustrój prezbiterialny «w niektórych Kościołach protestanckich: ustrój, w którym władza w gminie kościelnej należy do prezbiterów»
ustroićustrajać
1. «ubrać kogoś strojnie»
2. «uczynić coś strojnym»
ustroić sięustrajać się «ubrać się strojnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ustrój – czego czy gdzie?
14.06.2013
Które z poniższych sformułowań jest poprawne? Ewolucja ustroju terytorialnego Hiszpanii czy Ewolucja ustroju terytorialnego w Hiszpanii?
w oparciu o…
10.09.2007
Chodzi o ewentualną ewolucję w używaniu zwrotu w oparciu o, który to zwrot – o ile dobrze pamiętam – nieboszczyk Doroszewski bezwarunkowo tępił, chyba że to było np. w oparciu o stół. A dzisiaj słyszę, że w opariu o idee, czy marksizm-leninizm, czy w oparciu o ustrój, to już można…
Proszę mi przypomnieć, czy Doroszewski łaskawie dozwalał, czy może potem nastąpiła jakaś ewolucja, przez powszechność takiego wysławiania się, nie patrząc na to, czy to błędne, czy poprawne?
Cienka czerwona linia
28.12.2016
Interesuje mnie znaczenie coraz częściej (i moim zdaniem błędnie) stosowanego idiomu cienka czerwona linia. Obserwuję jego nagminne używanie z czasownikiem przekraczać, co jest zrozumiałe bez czerwonej: przekraczać cienką linię oznacza coś na kształt kropli, która przelewa czarę/przepełnia kielich. Wg mnie cienka czerwona linia to ostatni bastion oporu, ostatnia barykada – wiązać się powinna z heroizmem skutecznego trwania na posterunku.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Rosja tkwi w punkcie wyjścia, w okresie przejściowym pomiędzy personalistycznym ustrojem autorytarnym a demokratycznym państwem prawa. Niemal wszystkie siły polityczne w...
  • ... się będą losy Warszawy. Jeśli Sejm uchwali przygotowaną ustawę o ustroju - a wszystko na to wskazuje - stolica od przyszłych wyborów samorządowych...
  • ... że tak liczny udział przekreślił plany "oddzielenia narodu od islamskiego ustroju". Chamenei dodał, że "zaleca wszystkim ugrupowaniom, by nie wikłały się...

Encyklopedia PWN

całokształt zasad prawnych określających organizację i sposób funkcjonowania organów państwowych, stosunek wzajemny organów centralnych oraz ich stosunek do organów terenowych, a także strukturę prawno-organizacyjną państwa;
system społeczno-polit., także typ stosunków władania podstawowymi środkami produkcji (gł. ziemią) i ich użytkowanie w rolnictwie oraz wynikające z nich stosunki społ. między różnymi grupami ludności roln. i wiejskiej.
prawo system prawny regulujący stosunki majątkowe między małżonkami i ich odpowiedzialność wobec wierzycieli;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!