czułość

Wielki słownik ortograficzny PWN

czułość -ści

Słownik języka polskiego PWN

czuły
1. «odnoszący się do kogoś z tkliwą miłością, serdecznością; też: będący wyrazem takich uczuć»
2. «wrażliwy, wyczulony na coś»
3. «o mechanizmach: precyzyjny»
4. «o organizmach lub narządach: szybko reagujący na bodźce zewnętrzne»

• czule • czułość
czułość papieru fotograficznego, błony fotograficznej itp. «cecha emulsji światłoczułej pokrywającej papier fotograficzny, błonę fotograficzną itp. określająca, jakie naświetlenie jest potrzebne w danych warunkach»
czułości «objawy tkliwej miłości, serdeczności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czułość gołąbki
11.12.2015
Szanowna Pani Profesor,
dziękuję za odpowiedź. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze dopytać – czy fakt, że słowo gołąbka używane jest zazwyczaj z pewnym rodzajem czułości w odniesieniu do ptaka, może mieć związek z dość powszechnym traktowaniem tego wyrazu jako będącego niejako żeńskim odpowiednikiem słowa gołąbek?
I 2. pytanie – czy w opracowaniu, które przygotowuję na swój prywatny użytek, uprawnione jest użycie przeze mnie terminu gołąbka, gdy myślę o młodej samiczce gołębia?
AD
zdrobnienia
30.12.2009
Czy zdrobnione imiona, np. Izka, Aśka, Kaśka, Anka są tak samo nacechowane jak zdrobnienia: Iza, Asia, Kasia, Ania? Czy zwracając się do koleżanki: „Izka/Aśka przynieś proszę te dokumenty” zamiast Iza/Asia, można powiedzieć, że używamy formy mniej sympatycznej dla odbiorczyni (przez niektórych traktowanej nawet jako mniej grzeczna)?
gołąbka, gołębica
5.12.2015
Czy słowo gołąbka można traktować jako zdrobnienie od wyrazu gołębica?
Innymi słowy: czy wyraz ten ma nieco bardziej spieszczoną formę? Część słowników odnotowuje je jako wprost synonim gołębicy, inne zaś – właśnie jako zdrobnienie. Czy w odniesieniu do młodej samiczki gołębia bardziej zasadnym byłoby użycie określenia gołąbka aniżeli gołębica (które wydaje się więcej „doniosłe”, poważniejsze)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Zofia Uszyńska
    Piękne dłonie od A do Z

    Potrzebują dużo
    czułości, bo zawsze są na pierwszej linii. Będą ci wdzięczne za...
  • ... zinterpretowana plastycznie. U nas Leon Schiller z upodobaniem, z rozbawioną czułością lubił wracać do "starego teatru", Daszewski umiał go świetnie persyflażować...
  • ... prawdy teatru żądał, by emanowało z niego wyuczenie a nie czułość; uzasadniał ów wymóg tym, że wielekroć powtarzając przed widzami ten...

Encyklopedia PWN

stosunek zmiany wartości sygnału analitycznego do odpowiadającej jej zmiany stężenia lub masy oznaczanego składnika;
wielkość, która określa najmniejszą ilość substancji możliwą do wykrycia za pomocą danej reakcji chemicznej w określonych warunkach doświadczalnych;
właściwość przyrządu pomiarowego;
zauważalne wychylenie wskazówki wagi z położenia równowagi spowodowane dodaniem jednostki masy (np. dla wag analit. 1 mg);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!