czułość

Słownik języka polskiego PWN*

czuły
1. «odnoszący się do kogoś z tkliwą miłością, serdecznością; też: będący wyrazem takich uczuć»
2. «wrażliwy, wyczulony na coś»
3. «o mechanizmach: precyzyjny»
4. «o organizmach lub narządach: szybko reagujący na bodźce zewnętrzne»

• czule • czułość
czułość papieru fotograficznego, błony fotograficznej itp. «cecha emulsji światłoczułej pokrywającej papier fotograficzny, błonę fotograficzną itp. określająca, jakie naświetlenie jest potrzebne w danych warunkach»
czułości «objawy tkliwej miłości, serdeczności»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego