dalekiego zasięgu

Porady językowe

nakastlik
18.05.2008
Bardzo proszę o krótkie omówienie wyrazu nakastlik, zarówno pod względem jego kondycji, jak i pisowni – spotkałem się z takim określeniem szafki nocnej. Prawdopodobnie wzięte z niemieckiego (nacht?), ale co jeszcze: „zwykły” wyraz, regionalizm (jeśli tak, to o jakim zasięgu?) czy może wyłącznie indywidualizm?
wtedy
10.12.2007
Zwracam się do Pana z nietypowym być może pytaniem. Mój mężczyzna twierdzi, że używany przeze mnie wyraz wtedy w funkcji okolicznika czasu w przykładowym zdaniu: „To wtedy jesteśmy tak umówieni” jest regionalizmem. Czy może jest on dopuszczalną formą ogólnopolską?
Dziękuję
hylaśny i zgęziały
23.12.2005
Czy znane są językoznawcom następujące wyrazy (nieobecne w słownikach)? Jakie może być ich pochodzenie?
(c)hylaśny – 'w znaczeniu solidny, potężny, wielki'
zgezić się, zgężony – w znaczeniu 'skurczony (z zimna)'.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... łącznie harmonijne lub dysharmonijne układy przestrzenne. Widmo barwne w oglądzie dalekiego zasięgu jest zawsze przesunięte ku falom krótszym, ku odcieniom niebieskim i...
  • ... ze zjawiskami pogodowymi, rośnie ze wzrostem częstotliwości. Stąd radary meteorologiczne dalekiego zasięgu, do ostrzegania przed chmurami burzowymi, z reguły pracują na częstotliwościach...
  • ... z decyzją o zakupie lub dzierżawie 3-5 nowych samolotów dalekiego zasięgu. Na pozór dla dwóch konkurujących ze sobą światowych potęg - amerykańskiego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego