dance

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dance dance’u, dance’em, o dansie
Papa Dance (zespół muz.) Papa Dance’u, z Papa Dance’em, o Papa Dansie a. ndm

Słownik języka polskiego PWN*

dance [wym. dans, dens] «styl w tanecznej muzyce pop»
• dance’owy, dansowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego