dlatego

Słownik języka polskiego PWN*

dlatego «spójnik wprowadzający informację, której uzasadnienie zostało podane wcześniej, np. Było zimno, dlatego włożył płaszcz.»
dlatego że, dlatego iż «spójnik wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację podaną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Szedł szybko, dlatego że było późno.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego