dlatego

Wielki słownik ortograficzny PWN

dlatego , , ,

Słownik języka polskiego PWN

dlatego «spójnik wprowadzający informację, której uzasadnienie zostało podane wcześniej, np. Było zimno, dlatego włożył płaszcz.»
dlatego że, dlatego iż «spójnik wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację podaną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Szedł szybko, dlatego że było późno.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dlatego (,) że
19.09.2001
Czy dopuszczalne jest w jakichś wyjątkowych przypadkach rozdzielanie przecinkiem wyrażenia dlatego że? Słownik interpunkcyjny PWN ("z krukiem") nie wyróżnia pisowni dlatego, że tak często spotykanej w prasie.

Agata Gogołkiewicz
dlatego (,) że
19.11.2014
W Słowniku interpunkcyjnym J. Podrackiego i A. Gałązki na s. 132 jest następujące wyjaśnienie: „dlatego – wyraz zapowiadający zdanie składowe (podrzędne przyczynowe), wyjaśniające sytuację opisaną w zdaniu głównym. Stawiamy przecinek po dlatego, a przed że”. I poniżej: „dlatego że – połączenie wyrazów wprowadzające zdanie składowe (podrzędne przyczynowe), wyjaśniające sytuację opisaną w zdaniu głównym. Przecinek stawiamy przed całym wyrażeniem”. Przyznam, że nie rozumiem różnicy.
Dlatego że
25.10.2017
Ostatnio na lekcji języka polskiego usłyszałam, że wyrażenie dlatego że w wypowiedzi jest błędem ponieważ nie można używać dwóch spójników obok siebie. Czy jest to prawda?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... to matka i opiekunka. Wiedzą o tym gdańskie lwy i dlatego niewzruszone i wierne wypatrują monarchy Rzeczypospolitej, czekają na jego powrót...
  • ... mimo to chcemy kupować zawierające je książki. Dlaczego?

    Nie tylko
    dlatego, że lubimy czytać bajki z happy endem, ze sobą w...
  • ... We współczesnym, nowoczesnym zakładzie pracy spełnia ono niezwykle ważną rolę. Dlatego nie jest obojętne, jak rozwijają się różne formy szkolenia w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego