stąd

Słownik języka polskiego PWN*

stąd
1. «zaimek wyznaczający miejsce, w którym znajduje się osoba mówiąca lub z którego zaczyna się jakieś działanie, np. Zabierz stąd tego psa.»
2. «zaimek wskazujący na źródło, przyczynę lub punkt wyjścia czegoś, np. Stąd biorą się jego kłopoty.»
3. «zaimek wprowadzający zdanie lub jego równoważnik, które określają następstwo wcześniejszego faktu, np. Nie przestrzegano higieny, stąd częste choroby zakaźne.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego