doprowadzać

Słownik języka polskiego PWN*

doprowadzićdoprowadzać
1. «prowadząc kogoś lub coś, dotrzeć gdzieś»
2. «założyć instalacje, umożliwiając dopływ wody, gazu itp. do jakiegoś miejsca»
3. «dojść do pewnego etapu swej pracy»
4. «spowodować coś»
doprowadzić siędoprowadzać się «postępując w określony sposób, spowodować u samego siebie jakiś stan»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego