przyprowadzać

Słownik języka polskiego PWN*

przyprowadzićprzyprowadzać
1. «prowadząc kogoś lub coś, przybyć dokądś»
2. «wywołać u kogoś jakiś stan»
przyprowadzić sięprzyprowadzać się «przyczynić się do powstania u siebie jakiegoś stanu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego