dorobek

Słownik języka polskiego PWN*

dorobek
1. «to, czego się ktoś dorobił własną pracą»
2. «ogół dzieł stworzonych przez uczonego, pisarza, artystę itp.; też: ogół osiągnięć w jakiejś dziedzinie»
3. «gromadzenie majątku»
wspólny dorobek «przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, stanowiące wspólną własność obojga małżonków»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego