majątek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

majątek -t•ku, -t•kiem; -t•ków

Słownik języka polskiego PWN*

majątek
1. «ziemia wraz z zabudowaniami będąca czyjąś własnością»
2. «czyjś stan posiadania»
3. «bogactwo, fortuna»
4. «duża suma pieniędzy»

• majątkowy • majątkowo • mająteczek
majątek narodowy «zasób dóbr materialnych nagromadzonych w danym kraju»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego