majątek

Wielki słownik ortograficzny PWN

majątek -t•ku, -t•kiem; -t•ków

Słownik języka polskiego PWN

majątek
1. «ziemia wraz z zabudowaniami będąca czyjąś własnością»
2. «czyjś stan posiadania»
3. «bogactwo, fortuna»
4. «duża suma pieniędzy»

• majątkowy • majątkowo • mająteczek
majątek narodowy «zasób dóbr materialnych nagromadzonych w danym kraju»
majątek osobisty «to, co należy do jednego człowieka, co nie jest wspólną własnością»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ubogi
5.02.2002
Dzień dobry.
Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest etymologia słowa ubogi.
Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Barański
Nieszczęsna prepozycja
10.04.2017
Jeśli mamy podmiot o nazwie, powiedzmy, BGI Magnolia Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Kozowie (nazwa zmyślona) i dokładnie pod taką nazwą podmiot zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym (przez co nie można dodać przecinka), to na rzecz kogo coś zostaje nadane? Moim zdaniem powinno się napisać BGI Magnolii Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, jednak są zdania, że powinno się zostawić magnolię nieodmienną, a odmienić całą resztę, co prowadzi do absurdu.
Wielkie mi mecyje!
16.11.2017
Szanowna Pani Profesor,

moje pytanie dotyczy powiedzenia wielkie mi mecyje. Czym są owe mecyje i czy jest to wyraz używany współcześnie w innych wypowiedziach niż to zacytowane?

Z poważaniem
Czytelniczka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem.
    § 2. Do rachunku końcowego stosuje się odpowiednio przepisy o rachunku...
  • ... człowiekiem we Włoszech. Obserwatorów zastanawia jednak niewiarygodne tempo przyrostu jego majątku. Z najnowszych danych, opublikowanych przez tygodnik "Milano Finanza" wynika, że...
  • ... iż działalność trojga członków zarządu spółki spowodowała szkody w jej majątku.
    Dwa lata temu Prokuratura Rejonowa na Ochocie przedstawiła trojgu członkom...

Encyklopedia PWN

prawo ogół praw dających się ocenić pieniężnie (aktywów), przysługujących określonej osobie fizycznej lub osobie prawnej;
wg prawa pol. majątek dziecka wyłączony spod wspólności majątkowej małżonków;
ekon. suma tych części strumieni produkcji, wytworzonych w poszczególnych okresach w przeszłości, które mogą posłużyć do wytwarzania kolejnych dóbr i usług;
zasób dóbr fizycznych i finansowych nagromadzonych w danym kraju.
przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!