dostatecznie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

dostateczny I «wystarczający, zadowalający»
• dostatecznie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ambalaż – embalaż
8.04.2014
W towarzyskiej dyskusji wyłoniła się wątpliwość, czy przedstawianie artystycznie opakowywanych obiektów to ambalaż, jak utrzymuje Słownik języka polskiego PWN, czy embalaż, jak informuje Encyklopedia PWN. Każde z tych źródeł podaje tylko jedno z tych dwóch słów. Jak należy rozumieć tę rozbieżność?
dopuszczający
20.06.2005
Od kilku lat w szkołach używa się ocen od 1 do 6, przy czym oficjalna nazwa dwójki to dopuszczający, tak jak trójkę nazywa się dostatecznym. Nazwa dopuszczający wydaje mi się dosyć niezręczna. A już tworzenie od niej określeń w analogiczny sposób jak przy pozostałych nazwach ocen (np. „coś jest wykonane dobrze”, „rozumiem to dostatecznie” itp.) jest wręcz zabawne. Bo czyż można powiedzieć, że coś jest zrobione dopuszczająco?
dziubasek czy dzióbasek?
29.01.2014
Zastanawiam się nad poprawną pisownią zdrobnienia dzióbasek/dziubasek. Zgodnie z zasadami ortografii powinno być chyba ó, bo to od dzióbka. Ale w Internecie o wiele częściej można znaleźć formę przez u. Słowniki internetowe (sjp i miejski) różnią się sposobem zapisu tego słowa. Droga Poradnio, proszę rozwiać moje wątpliwości.
Z poważaniem
Agnieszka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nawiązania (aprobatywnego czy polemicznego) do przekazanego przez tradycję wzoru gatunkowego dostatecznie wyraźnie, aby można było mówić, że intencja ta przybrała postać...
  • ... 4.2).
    Podczas wzrostu temperatury ciecz termometryczna rozszerza się, wytwarzając
    dostatecznie wysokie ciśnienie umożliwiające przemieszczenie się cieczy przez przewężenie i wędrówkę...
  • ... czegoś jest pewnym rodzajem zachowania - jeśli słowu "zachowanie" nadamy sens dostatecznie szeroki. Wobec tego reguła wnioskowania jest pewną metodą, gdy przez...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego