dostateczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

do•statecz•ny (ocena szkolna, skróty: dst., dst, dost.)

Słownik języka polskiego PWN

dostateczny I «wystarczający, zadowalający»
• dostatecznie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego