dostateczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

do•statecz•ny (ocena szkolna, skróty: dst., dst, dost.)

Słownik języka polskiego PWN

dostateczny I «wystarczający, zadowalający»
• dostatecznie
warunek dostateczny «warunek, którego spełnienie gwarantuje zajście drugiego zdarzenia»
ocena dostateczna «słaba ocena szkolna, niższa od dobrej, ale wyższa od miernej»
zasada dostatecznej racji «w logice: postulat uznawania za prawdziwe tylko twierdzeń należycie uzasadnionych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

analiza
4.09.2009
Rozporządzenie ministra o warunkach technicznych dla drog mówi: „Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy wymaga przeprowadzenia ANALIZY obejmującej: 1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów (…), 2) sposób (…) odwodnienia, 3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy, 4) wpływ (…) zadrzewienia, 5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne (…), 6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska (…)”. Sprawdziłem słowniki oraz encyklopedie PWN. Której definicji powinnienem użyć, jeśli nie ma innej, specyficznej dla ww. sytuacji?
imiona osobliwe
4.07.2007
Higin, Notger, Tyburcy, Amata, Bilihilda, Torpet, Bolelut, Świętożyźń, Tasylo, Auksenty, Klet, Sjęgniew, Noomi, Przemyczes itd. – to imiona z kalendarzy i zbiorów imion. Moje pytanie nie dotyczy tych konkretnych, bo są ich setki. Interesuje mnie, JAK je traktować? Może to naprawdę imiona, a może żart (ew. błąd) jakiegoś wydawcy kalendarza, później powielany. Jak to można sprawdzić? Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było stwierdzić, że jest takie imię jak Onezyfor?
odmiana na świadectwach
13.02.2013
W dyplomach ukończenia studiów wpisuje się ukończenie z wynikiem… i uzyskanie tytułu…. Czy poprawne jest wpisywanie wyników i tytułów w postaci nieodmienionej (przepisanej z regulaminu studiów)? Niektóre uczelnie wpisują: z wynikiem dobry, z wynikiem dostateczny, inne: z wynikiem dobrym, z wynikiem dostatecznym. Ostatnio coraz częściej dyplom potwierdza uzyskanie tytułu inżynier, tytułu magister, dawniej dyplom potwierdzał uzyskanie tytułu magistra inżyniera.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dokładnie, żeby nie zawierała przypadkiem czegoś nowego, żeby była opatrzona dostateczną liczbą prawomyślnych cytatów i literatury. Ostrzeżono mnie życzliwie, że muszę...
  • ... wprawdzie koniecznym warunkiem egzystencjalności egzystencjałów, ale nie stanowi ich warunku dostatecznego. Na warunki dostateczne składa się wraz z nią szereg innych...
  • ... rozwiązania wynika nie tyle ze słabości metody, co z braku dostatecznych informacji.


    Ryszard Zabrzewski
    ZRÓŻNICOWANY BILANS DOCHODÓW I SPOŻYCIA LUDNOŚCI REGIONU...

Encyklopedia PWN

log. każdy warunek, z którego wynika określony fakt;
racji dostatecznej zasada, łac. principium rationis sufficientis,
filoz., log. postulat uznawania (przyjmowania za prawdziwe) wyłącznie takich zdań, które są należycie uzasadnione.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!