dowolny

Słownik języka polskiego PWN*

dowolny
1. «zależny tylko od własnej woli, nieskrępowany nakazami ani przepisami»
2. «jaki bądź»

• dowolnie • dowolność
styl dowolny «kategoria w zawodach pływackich, kiedy zawodnik sam wybiera styl, jakim będzie płynął»
uwaga dowolna «uwaga kierowana celowym, aktywnym zamiarem»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego