drożynka

Wielki słownik ortograficzny PWN

drożyn•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

drożyna poet. «wąska ścieżka»
• drożynka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego