duszkiem

Wielki słownik ortograficzny PWN*

duszek -sz•ka, -sz•kiem; -sz•ki, -sz•ków
dusz•ka -sz•ce, -sz•kę; -szek

Słownik języka polskiego PWN*

duszkiem «jednym łykiem»
duszek «baśniowa, maleńka istota, zwykle sprzyjająca człowiekowi, zamieszkująca osiedla ludzkie, lasy, pola»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego