dydaktyk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dydaktyk -ykiem; -ycy, -yków
dydaktyka -yce, -ykę

Słownik języka polskiego PWN*

dydaktyka
1. «dział pedagogiki zajmujący się metodami nauczania i uczenia się»
2. zob. dydaktyzm

• dydaktyczny • dydaktycznie • dydaktyczność • dydaktyk

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego