efektowny

Wielki słownik ortograficzny PWN

efektow•ny; -ni; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN

efektowny «zwracający na siebie uwagę oryginalnością, pięknem»
• efektownie • efektowność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego