widowiskowy

Słownik języka polskiego PWN*

widowiskowy
1. «mający atrakcyjną formę i wywołujący emocje»
2. «przeznaczony do wystawiania widowisk»

• widowiskowo • widowiskowość

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego