egzystencja

Wielki słownik ortograficzny PWN

egzysten•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

egzystencja
1. «istnienie kogoś lub czegoś»
2. «materialne warunki czyjegoś życia»
3. «w egzystencjalizmie: swoisty sposób istnienia właściwy tylko człowiekowi»

• egzystencjalny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dystopia
9.11.2005
W książce W. Lipońskiego Dzieje kultury brytyjskiej na str. 761–762 na określenie powieści Huxleya, Orwella i Goldinga został użyty termin dystopie, jednak po dłuższych poszukiwaniach nie odnalazłem znaczenia tego wyrazu. Czy jest to synonim słowa antyutopia?
Dziękuję.
żebrać
11.05.2012
Moje uszanowanie.
Który z tych form jest poprawna: (on) żebra czy żebrze?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na zawsze stracone dla naszej pamięci, powoli tracą też swą egzystencję. Drzwi, prowadzące do nich z jakiegoś podestu tylnych schodów, mogą...
  • ... w średniowieczu, i w renesansie - człowiek miał poczucie ciągłości własnej egzystencji i nie odróżniał jej od trwania, którego gwarantem był Bóg...
  • ... Określenie średniego dochodu poprzedzono analizą składników ogólnego dochodu.
    Podstawowym źródłem
    egzystencji rodziny niepełnej jest praca samotnego rodzica i otrzymywane z tego...

Encyklopedia PWN

egzystencja
[łac. existere < ex ‘na zewnątrz’ i sistere ‘stać, znajdować się’],
termin filozoficzny odnoszący się do istnienia, definiowany zależnie od epoki i tradycji filozoficznej.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!