życie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Życie (czasopismo) Życia
życie -cia: Życie Gospodarcze, Życie Warszawy
Kobieta i Życie (czasopismo) Kobiety i Życia
Ruch Świat•ło-Życie Ruchu Świat•ło-Życie
Życie War•szawy (czasopismo) Życia War•szawy
żyć żyję, żyją; żyj•cie: Żyjmy Dłużej (czasopismo)
żyto życie
żyjący -cego, -cym; -cych
żyła żyle, żyłę; żył
rok życia roku życia, rokiem życia (skrót: r.ż.)
Niech żyje bal (tytuł) ndm

Słownik języka polskiego PWN

życie
1. «stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu procesów umożliwiająch reagowanie na bodźce i zwykle poruszanie się oraz odżywianie, wzrastanie i rozmnażanie»
2. «egzystencja; też: warunki egzystencji»
3. «energia i witalność»
4. «nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś»
5. pot. «utrzymanie i wyżywienie»
6. «funkcjonowanie czegoś»
ubezpieczenie na życie «zapewnienie wypłaty odpowiedniej sumy osobie wskazanej w razie śmierci osoby objętej tym ubezpieczeniem»
życie płodowe «okres życia płodu trwający od chwili zakończenia się okresu embrionalnego do momentu urodzenia»
życie przyszłe «według wierzeń religijnych: życie duszy po śmierci człowieka»
żyć
1. «istnieć i funkcjonować w sposób właściwy organizmom żywym»
2. «egzystować w jakichś warunkach»
3. «utrzymywać się»
4. «pozostawać z kimś w jakichś stosunkach»
5. «przebywać lub mieszkać gdzieś»
6. «działać lub być aktualnym»
żyto
1. «gatunek zboża, z którego robi się mąkę i spirytus»
2. «ziarno tego zboża»
3. pot. «żytniówka»

• żytni • żytko
żyjący «żywi ludzie»
żyła
1. «rurkowate naczynie krwionośne, prowadzące krew do serca; też: każde naczynie krwionośne»
2. pot.«o kimś skąpym»
3. pot. «o kimś zasadniczym i wymagającym»
4. «masa skalna lub mineralna wypełniająca szczelinę w skałach»
5. «metalowa część przewodu służąca do przewodzenia prądu»

• żylny
linia życia, miłości, rozumu itp. «rowek na wewnętrznej stronie dłoni, na podstawie którego wróżbici określają długość życia człowieka, powodzenie w miłości, w pracy itp.»
żyła wodna «woda płynąca pod ziemią wąskim pasem»
żyła wrotna «żyła doprowadzająca krew z jelit do wątroby»
żyły płucne «żyły prowadzące krew z płuc do serca»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Moje życie jako…
31.10.2018
Proszę o pomoc. Czy mówimy: moje życie jako aktorki czy moje życie jako aktorka. Która z form jest prawidłowa, a może obie są prawidłowe albo też obie błędne?
Dziękuję za pomoc.
Sylwia Moszner
przeżyć życie
5.05.2012
Witam,
zastanawia mnie czy poniekąd obiegowe sformułowanie przeżyć życie jest poprawne. Czy nie jest to masło maślane? Proszę rozwiać moje wątpliwości.
Pozdrawiam
brać życie
19.05.2004
Czy mam brać życie:
a) takie, jakie jest;
b) takim, jakie jest;
c) takim, jakim jest;
d) takie, jakim jest?
A może jeszcze inaczej? :) Krótko mówiąc: która z tych form jest poprawna?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... bracie ściga go wszędzie.
  - Niechaj się więc skończy to nędzne
  życie! - krzyknął, wbił w pierś własną ten sam nóż, którym zabił...
 • ... rynku, tj. hurtu, transportu i detalu.
  Powyższe wytyczne, wprowadzone w
  życie zarządzeniem nr 106 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia31 lipca 1963...
 • ... ulicy, głównie wśród młodzików, co to nie mają łatwo w życiu. Więc ich język jest szorstki i bezpośredni.

  Przypuśćmy, że dzielnicowy...

Encyklopedia PWN

biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
tygodnik polit. i społ.-lit., wyd. 1910–12 we Lwowie;
tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
tygodnik rel.;
tygodnik lit.-artyst. (początkowo także społ.-nauk.), wyd. 1897–1900 w Krakowie (od 1899 dwutygodnik, następnie miesięcznik);

Synonimy

życie (witalność)
życie (wyżywienie)
życie (jakiegoś urządzenia)
wieść życie (jakieś)
żyć (z ludźmi)
żyć (idea, pamięć o czymś)
żyć (z mężczyzną, kobietą)
żyto (roślina)
żyto (wódka) pot.
żyła (osoba skąpa) pot.
żyła (osoba wymagająca) pot.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego