eksperyment

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•peryment -n•tu, -n•cie; -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

eksperyment
1. «próba realizacji nowatorskiego pomysłu»
2. «doświadczenie naukowe przeprowadzone w celu zbadania jakiegoś zjawiska»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czy hi, hi jest inne niż chi, chi?
7.03.2011
Spotkałem się z opinią, że zapis hi, hi! oznacza śmiech drwiący, kąśliwy, ironiczny, a chi, chi! – raczej taki, który wynika z ogólnej wesołości (tak np. śmiali się bywalcy karczmy z Pani Twardowskiej Mickiewicza). Zdaję sobie sprawę z tego, że notacja śmiechu to rzecz umowy, oraz z nieostrości przytoczonego rozróżnienia, ale czy jest ono uzasadnione i warto się go trzymać?
Doświadczenie w czymś a doświadczenie z czymś
24.02.2016
Szanowni Państwo,
czy w poniższym zdaniu powinnam napisać: doświadczenia z pilotowaniem czy w pilotowaniu? Adam pracował nad książką opartą na swoich doświadczeniach z pilotowaniem samolotów.

Dziękuję za pomoc.
Z poważaniem
Czytelniczka
Geologia Marsa?
25.04.2016
Szanowni Państwo,
W warunkach ziemskich mówi się, że możemy badać geologię danego regionu, czyli poznawać jego budowę i strukturę wewnętrzną. Czy badając strukturę wewnętrzną Marsa, również badamy jego geologię?
Analogiczne pytanie można zadać o geofizykę. W trakcie kilku misji Apollo wykonywane były eksperymenty sejsmiczne, które należą do podstawowych metod badawczych geofizyki. Czy uogólniając, można powiedzieć, że na księżycu zostały przeprowadzone badania geofizyczne?
Z wyrazami szacunku

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mianem "Tatrzańskiego Eksperymentu Olimpijskiego". Jak sam powiedział, liczy, że dzięki Eksperymentowi uda się wystawić minimum po dwu światowej klasy zawodników na...
  • ... np. A F B, na podstawie dwóch lub więcej takich eksperymentów, które 1) wszystkie dają wynik pozytywny, 2) mają dokładnie jeden...
  • ... schyłku XVIII wieku, poszukiwano sposobu na zastąpienie zwierząt pociągowych maszynami. Eksperymenty z urządzeniami, które - jak ciągnik inżyniera Cugnot - można dziś traktować...

Encyklopedia PWN

eksperyment
[łac. experimentum ‘próba’, ‘doświadczenie’],
próba, doświadczenie nauk.;
eksperyment krzyżowy, łac. experimentum crucis,
log., metodol. eksperyment rozstrzygający, ostateczny, decydujący o przyjęciu jednej z dwu równouprawnionych dotąd hipotez, a obaleniu drugiej.
czynność dowodowa polegająca na przeprowadzeniu przez organ procesowy doświadczenia lub odtworzenia przebiegu zdarzeń albo ich fragmentów, stanowiących przedmiot rozpoznania w sprawie, w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.
Kasper-Hauser eksperyment, eksperyment typu Kasper-Hauser, eksperyment izolacyjny,
biol. stosowany w etologii sposób hodowli zwierząt w izolacji od innych osobników swojego gatunku w celu ujawnienia odziedziczonych form zachowania się;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego