eksperyment

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•peryment -n•tu, -n•cie; -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

eksperyment
1. «próba realizacji nowatorskiego pomysłu»
2. «doświadczenie naukowe przeprowadzone w celu zbadania jakiegoś zjawiska»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego