emisja

Wielki słownik ortograficzny PWN

emi•sja -sji, -sję; -sji

Słownik języka polskiego PWN

emisja
1. «puszczenie w obieg pieniędzy, papierów wartościowych, znaczków pocztowych; też: pieniądze, papiery wartościowe, znaczki pocztowe puszczone jednocześnie w obieg»
2. «nadawanie programu radiowego lub telewizyjnego»
3. «wysyłanie przez ciała energii, np. światła, dźwięku, elektronów»
4. «wypuszczanie do atmosfery pyłów lub gazów»
5. «wydobywanie głosu w śpiewie»

• emisyjny • emitować
emisja radiowa «wysyłanie sygnałów za pomocą promieniowania fal radiowych»
emisja termoelektronowa «emisja elektronów spowodowana wzrostem temperatury ciała emitującego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Emisja
5.11.2019
Dzień dobry,
proszę o podpowiedź, która forma jest poprawna: wylicz emisje czy wylicz emisję w przypadku emisji jednej lub wielu substancji do powietrza. Mam wątpliwość, czy słowo emisja powinno występować w tym kontekście w liczbie pojedynczej.
wielkie litery w tekstach prawnych
3.02.2010
Akcje Objęte Ofertą? Zarządzających Emisją? Wiadomo, że teksty prawne rządzą się swoimi prawami, a w celu sprecyzowania pewnych pojęć czy wyodrębnienia ich z tekstu (początek i koniec definicji) taki zapis byłby uzasadniony. Proszę o wyjaśnienia w tej kwestii. Oto przykład: „Spółka akcyjna («Spółka») zamierza wyemitować łączną liczbę akcji («Akcje Objęte Ofertą»), które zostaną objęte przez subskrybentów pozyskanych przez Zarządzających Emisją”.
emiter i emitor
18.06.2004
Jak należy mówić na urządzenie czy przedmiot emitujący (wydzielający) zanieczyszczenia do przyrody: emiter czy emitor?? Oba słowa pochodzą od słowa emisja. W książkach dotyczących ochrony środowiska występuje jedynie emiter, natomiast w inspektoracie powiadomiono mnie, że używają jedynie słowa emitor. Piszę pracę magisterską i nie wiem, której formy mam użyć, obie wydają się być poprawne.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem – Wojciech Gruszka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... że jakość reakcji na piosenkę można skutecznie zbadać po 75 emisjach, co w praktyce radiowej oznaczałoby 25 dni.

    - Coś w tym...
  • ... 25b umożliwia stwierdzenie, że w 50% przypadków należy się spodziewać emisji z zakresu 7-22Mjz/Mg (zdarzenia, którym odpowiadają niższe wskaźniki...
  • ... 1,8 (5-stopniowa skala I). Dane umożliwiły oszacowanie średniorocznej emisji odorantów: EOa=15,78 Gjz/rok. Symulację rozprzestrzeniania się odorantów...

Encyklopedia PWN

emisja
[łac. emissio ‘wypuszczanie’],
fiz. wysyłanie przez układ materialny promieniowania elektromagnetycznego, cząstek elementarnych (elektronów, protonów, neutronów), cząstek α i in. jąder atomowych, atomów, cząsteczek lub fal sprężystych (akustycznych, sejsmicznych i in.);
emisja polowa
[gr.-łac.],
autoemisja, zimna emisja,
fiz. emisja elektronów z ciała stałego zachodząca pod wpływem silnego pola elektrycznego wytwarzanego przy jego powierzchni (o natężeniu rzędu 109 V/cm);
wysyłanie promieniowania świetlnego przez wzbudzoną materię;
ekon. wprowadzenie do obiegu przez bank centralny danego kraju banknotów oraz bilonu, czyli tzw. pieniądza gotówkowego.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego