wydzielanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

wydzielać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

wydzielanie «proces wytwarzania przez komórki organizmów żywych substancji niezbędnych do podtrzymania procesów życiowych»
wydzielanie wewnętrzne «wydzielanie substancji wytworzonych przez gruczoły bezpośrednio do krwi i limfy»
wydzielanie zewnętrzne «wyprowadzanie potu, śluzu itp. specjalnymi przewodami na powierzchnię skóry lub błon śluzowych»
wydzielićwydzielać
1. «dać komuś należną, zwykle niewielką część czegoś»
2. «oddzielić coś, co wchodziło w skład większej całości»
3. wydzielać «być źródłem zapachu, energii itp.»
4. «o narządach żywego organizmu: wytworzyć substancje potrzebne organizmowi w zachodzących w nim procesach lub służące do usuwania zbytecznych produktów przemiany materii»
5. «o pierwiastkach, prądzie elektrycznym i związkach chemicznych: wysłać na zewnątrz energię»
gruczoł dokrewny, wewnątrzwydzielniczy, wydzielania wewnętrznego «gruczoł wytwarzający hormony wydzielane bezpośrednio do krwi, limfy lub płynów tkankowych»
wydzielić sięwydzielać się
1. «wytworzyć się, powstać»
2. wydzielać się «o zapachach, substancjach: wydobywać się na zewnątrz»
3. fiz. «zostać wydzielonym, wytrąconym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Wydzielanie wtrąceń
21.02.2017
Szanowni Państwo,
rozważmy zdanie: Doznając(,) nie wiem po raz który już w życiu(,) uczucia…. Czy dobrze mi się wydaje, że ze względu na sfrazeologizowany charakter zwrotu nie wiem po raz który…, pełniącego rolę okolicznika, za podstawową interpunkcję można uznać wersję bez przecinków? Postawiłbym je tylko, chcąc nadać mu charakter wtrącenia.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Interpunkcyjne wydzielanie wtrąceń
13.04.2016
Chciałem poruszyć kwestię oddzielania przecinkami rozbudowanych przydawek, zwłaszcza umieszczonych w środku zdania. W archiwum znalazłem poradę (zdanie traktujące o rycerstwie), z której wynikałoby, ze każde tego typu wplecenie należy wydzielać przecinkami. Czy jest to obligatoryjne? Czy poniższe zdanie także musi mieć przecinki?
Do działań profilaktycznych(,) zapobiegających wystąpieniu zagrażających objawów(,) zalicza się…
Cytować zgodnie z oryginalnym układem?
4.11.2014
Szanowni Państwo,
czy cytując tekst, musimy cytować go zgodnie z jego układem? Na przykład tekst pisany jest ciągiem, a lepsze byłoby jego wypunktowanie (bez zmiany treści) lub inna sytuacja: w tekście źródłowym stosowano jako punktory myślniki, a ja chciałabym dostosować tekst do swoich wytycznych i zamiast myślników użyć liter alfabetu: a)…, b)… itd.
Dziękuję za odpowiedź

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do dzisiejszej alei Przewodników Tatrzańskich. Z biegiem czasu skracano Krupówki, wydzielając w ich górnych partiach ulice Chałubińskiego i Zamoyskiego, a od...
  • ... i trytu: D+T-> He+n jest silnie egzotermiczna, tj. wydzielająca olbrzymią energię. Na możliwość jej wykorzystania jako ładunku o wielkiej...
  • ... wykazały, że istnieje dobowy rytm procesu wydzielniczego: w dzień przeważa wydzielanie żółci, w nocy zaś - synteza glikogenu. Odkładanie glikogenu rozpoczyna się...

Encyklopedia PWN

wydzielanie, sekrecja,
fizjol. wytwarzanie przez komórki wydzielnicze i wyprowadzanie poza ich obręb wydzielin regulujących czynność komórek i narządów własnego organizmu, wpływających na zachowanie się innych osobników (feromony) lub służących do uśmiercania ofiary (jady zwierząt);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!