ex post

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ex post «po (fakcie), później»

Porady językowe

nieprzyswojone zwroty obcojęzyczne
13.04.2014
Szanowni Państwo!
Jak zapisywać wtręty łacińskie, nie tak powszechnie znane jak: ex post czy post factum, ale na przykład: ante litteram, restitutio ad integrum czy in partibus infidelium? Wyróżniać kursywą czy nie? We wspomnieniach, które przygotowuję do druku, występują jedne i drugie. Czy zatem uzależniać zapis od stopnia przyswojenia (ale jak tu wyznaczyć granicę?), czy trzymać się jednej konwencji (wszystko pismem prostym lub wszystko pochyłym)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w badaniu pacjentów po przeżytym zawale serca. Zgodnie z procedurą ex post facto zostały przeprowadzone znane badania Adorno i innych (1969) nad...
  • ... pisarz uznał, że warto i należy polemizować z ideą socjalistyczną. Ex post wiadomo, że traktując ideę nacjonalistyczną jako "quantité negligeable" popełnił błąd...
  • ... w żywocie przemówienie Lebuina jest oczywiście dziełem hagiografa, typowym proroctwem ex post: misjonarz miał zagrozić Sasom, że w razie odmowy chrztu spotkają...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego