fabianizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

fabianizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

fabianizm «doktryna głosząca możliwość przejścia od kapitalizmu do socjalizmu drogą ewolucyjną»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego