fabianizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

fabianizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

fabianizm «doktryna głosząca możliwość przejścia od kapitalizmu do socjalizmu drogą ewolucyjną»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego