fundatorski

Słownik języka polskiego PWN*

fundować
1. «finansować przedsięwzięcie użyteczne społecznie, przeznaczając na ten cel środki własne»
2. «kupować coś komuś w prezencie lub pokrywać koszty związane z zaproszeniem kogoś do kina, restauracji itp.»

• fundator • fundatorski • fundatorka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego