fundusz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fun•dusz -szu; -sze, -szów a. -szy

Słownik języka polskiego PWN*

fundusz
1. «pieniądze zgromadzone z przeznaczeniem na określony cel; też: instytucja powołana do zarządzania takimi pieniędzmi»
2. «czyjeś zasoby finansowe»

• funduszowy • fundusik
fundusz alimentacyjny «fundusz, z którego są wypłacane alimenty osobom uprawnionym do ich otrzymywania»
fundusz inwestycyjny, powierniczy «wspólny majątek uczestników przedsięwzięcia, służący do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych, w interesie i na wspólnym rachunku uczestników»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego