fundusz

Wielki słownik ortograficzny PWN

fun•dusz -szu; -sze, -szów a. -szy

Słownik języka polskiego PWN

fundusz
1. «pieniądze zgromadzone z przeznaczeniem na określony cel; też: instytucja powołana do zarządzania takimi pieniędzmi»
2. «czyjeś zasoby finansowe»

• funduszowy • fundusik
fundusz alimentacyjny «fundusz, z którego są wypłacane alimenty osobom uprawnionym do ich otrzymywania»
fundusz inwestycyjny, powierniczy «wspólny majątek uczestników przedsięwzięcia, służący do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych, w interesie i na wspólnym rachunku uczestników»
fundusz płac «środki finansowe zakładu pracy przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń»
fundusz socjalny «fundusz, z którego wypłacane są w przedsiębiorstwie zapomogi, zwroty za wczasy itp.»
fundusz ubezpieczeniowy «środki materialne przeznaczone na wyrównywanie ujemnych skutków zdarzeń losowych»
osobowy fundusz płac «suma środków finansowych przeznaczonych dla pracowników etatowych za prace wykonane w ramach zajmowanych stanowisk»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Fundusze Europejskie; kładka Bernatka; pseudo-Frankenstein i pseudofrankenstein
21.02.2017
Szanowni Państwo,
chciałbym się podzielić wątpliwościami w związku z dyktandem: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3785849,morzypla-mozylinki-i-merzyki-setki-osob-walczyly-o-tytul-mistrza-ortografii-zdjecia,id,t.html?cookie=1.
 1. Czy na pewno piszemy Fundusze Europejskie wielkimi literami?
 2. Kładka czy kładka Bernatka? Po lekturze porad dotyczącej pałaców byłbym skłonny uznać słowo kładka za część nazwy własnej.
 3. Pseudo-Frankenstein czy pseudofrankenstein?


Z wyrazami szacunku
Czytelnik
fundusze strukturalne
27.04.2010
Uprzejmie proszę o rozstrzygnięcie, czy fundusze strukturalne powinno się pisać dużymi, czy raczej małymi literami.
Z góry dziękuję i pozdrawiam –
Wanda Wieczorek
nazwy funduszy
4.08.2003
W naszych publikacjach często występuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. W związku z tym pytanie: jak należy pisać te fundusze – wielką czy małą literą? Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych może istnieć w każdym zakładzie pracy, dlatego wydaje mi się, że można go pisać małymi literami.
Problem pojawia się przy jego skrócie, który także często jest używany w publikacjach fachowych: ZFSS czy zfss? Z kolei Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy są odrębnymi, ponadzakładowymi funduszami, dlatego moim zdaniem należy je pisać wielkimi literami.
Czy mam rację?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nowego systemu emerytalnego. Uczestnictwo w nim - podobnie jak w innych funduszach - określają następujące zasady:
  - Urodzeni po 31 grudnia 1968 roku są...
 • ... prywatyzacji". Czescy i zagraniczni inwestorzy przejmują kontrolę nad przedsiębiorstwami i funduszami prywatyzacyjnymi. Ewolucja ta wydaje się zgodna z głównym celem przyjętym...
 • ... Z INWESTOWANIA W PKO/CREDIT SUISSE
  FUNDUSZ POWIERNICZY ZRÓWNOWAŻONY?
  ( Celem
  Funduszu jest osiąganie zysku na rzecz Klientów przy ograniczonym ryzyku. Zysk...

Encyklopedia PWN

fundusz
[łac. fundus ‘podstawa’],
prawo:
ogólnokrajowy fundusz przeznaczony na łagodzenie skutków bezrobocia, istniejący w Polsce w różnych okresach,
ekon. instytucja finansowa, mająca osobowość prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie publicznie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
instytucja utworzona w Polsce VII 1924 w związku z wprowadzonym obowiązkowym ubezpieczeniem robotników na wypadek braku pracy;
środki materialne gromadzone na kontach instytucji ubezpieczeniowych lub przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia dożywotniego świadczenia pieniężnego, przysługującego pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat lub osiągnięciu określonego wieku;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!