głębszy

Słownik języka polskiego PWN*

głębszy żart. «duży kieliszek wódki»
głęboki
1. «mający dużą odległość od powierzchni do dna»
2. «posiadający określoną odległość od powierzchni do dna»
3. «mający dużą rozciągłość w przestrzeni»
4. «mający dużą rozciągłość w czasie»
5. «o życiu umysłowym człowieka: niepowierzchowny, wnikliwy»
6. «o uczuciach, stanach psychicznych: prawdziwy, mocny»
7. «o procesach, zjawiskach społecznych, psychologicznych: gruntowny, nieodwracalny»
8. «o barwach, o oświetleniu: intensywny»
9. «o tonie, głosie: donośny, z przewagą tonów niskich»
10. «całkowity, zupełny»
11. «o porze doby, roku, o wieku: późny»

• głęboko
głęboka orka «orka wykonywana na całą warstwę orną»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego