dawny

Wielki słownik ortograficzny PWN

dawny; -ni; -niej•szy (skróty: d., daw.)

Słownik języka polskiego PWN

dawny
1. «odległy w czasie, pochodzący z odległych lat»
2. «taki jak poprzednio»
3. «trwający długo, od dawna»
4. «były»
5. dawniejszy pot. «taki jak był kiedyś»
od dawien dawna «od bardzo długiego czasu»
od dawna «od dłuższego czasu»
po dawnemu
1. «tak jak było kiedyś»
2. «bez zmian»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dawny przysłówek wkrąg
25.06.2018
W tekście piosenki Hanko z repertuaru m.in. Orkiestry Ulicznej z Chmielnej, w której mam zaszczyt i przyjemność grać i śpiewać, znajduję słowa: Apaszem Stasiek był, wkrąg znały go ulice. Moje pytanie dotyczy prawidłowej pisowni: wkrąg czy w krąg, w kontekście piosenki?
Łączę wyrazy uszanowania,
Adam Anusiewicz/Warszawa.
Dawne formy słowa patriota
20.11.2018
Jak w XIX i na początku XX wieku pisano słowo patriota?
dawne nazwy pokrewieństwa i powinowactwa
5.02.2002
Co znaczy słowo świekra? Jakie są jeszcze inne określenia pokrewieństwa i powinowactwa używane w dawnej polszczyźnie?
Pozdrawiam,
U. Radło

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jaki.
  Dać by w łeb!
  Wycisnąć łzę by!
  Gdzież wy,
  dawne zawadiaki?  STARY I MŁODY
  Ze starego poety drwił poeta młody...
 • ... himalaistki, która marzy o ponownym wejściu na Everest, ale jej dawne przeczucie o "drodze w dół" sprawdza się w dramatycznie dosłownym...
 • ... pop jest weteranką.
  Dziś Patti płyty wydaje rzadko, a z
  dawnych czasów zachowała charyzmatyczny głos i lewicowe poglądy bardziej czytelne w...

Encyklopedia PWN

urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
archiwum państw. o charakterze centralnym;
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
partia polit., utworzona X 1926 przez grupę działaczy PPS popierających działania J. Piłsudskiego po przewrocie majowym 1926, skupionych wokół R. Jaworowskiego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego