galeria

Wielki słownik ortograficzny PWN

galeria -rii, -rię; -rii: galeria sztuki współczesnej, ale: Galeria Drezdeńska, Galeria Medycejska, Galeria Tretiakowska

Słownik języka polskiego PWN

galeria
1. «kolekcja dzieł sztuki istniejąca jako samodzielna instytucja lub stanowiąca dział w muzeum»
2. «salon wystawowy, w którym sprzedaje się dzieła sztuki»
3. «ostatnia, najwyższa kondygnacja widowni w teatrze; też: publiczność zajmująca tę część widowni»
4. «długi balkon biegnący na pewnej wysokości wewnątrz lub na zewnątrz budynku»
5. «przejście łączące dwie części budynku lub dwa budynki»
6. «kryty pasaż o przeznaczeniu handlowym»
7. «zbiór jednostek, przedmiotów charakterystycznych, odznaczających się osobliwymi cechami»
8. «w pałacach XVII i XVIII w. długa sala reprezentacyjna, oświetlona z jednej strony rzędem dużych okien, łącząca dwie grupy pomieszczeń lub dwie części budowli»

• galeriowy, galeryjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Galeria Tretiakowska
28.09.2013
Dlaczego w WSO PWN pisownia nazwy Galeria Trietiakowska w artykule hasłowym galeria jest inna niż w artykule tretiakowski, w którym ma ona postać Galeria Tretiakowska? Nawiasem mówiąc, nazwisko jej założyciela ma według ww. słownika pisownię Trietjakow...
spółdzielnie, galerie i Rada Języka Polskiego
6.09.2006
Szanowni Państwo,
który zapis jest właściwy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” czy spółdzielnia mieszkaniowa „Razem”? A jak postąpić w takich przypadkach: centrum handlowe Reduta, galeria Mokotów, firma handlowo-usługowa Comp? Wg mnie ww. zapisy są poprawne, zwłaszcza że za zapisem galeria Mokotów opowiedziała się RJP. Zapisy Centrum Handlowe Reduta czy np. Biuro Podróży Triada uznałbym za właściwe na pieczątkach, szyldach itp. A jaka jest Państwa opinia? Dziękuję.
straszna angielszczyzna
24.11.2013
Szanowni Państwo,
czy słusznie odnoszę wrażenie, że pod wpływem angielszczyzny giną polskie formy syntetyczne (bieleć) i stałe związki frazeologiczne (nabierać gładkości) na korzyść zuniformizowanych form analitycznych (stawać się białym, gładkim)? Czy mam rację, że taka tendencja istnieje i że ujmuje ona polszczyźnie zwięzłości?
Z serdecznym pozdrowieniem
Jakub Ekier

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... września w galerii "YAM" wystawę obrazów Elli Schulz Podstolski.
    Zakopiańska
    galeria "YAM" już po raz drugi pokazuje prace tej oryginalnej artystki...
  • ... po socrealu i zajął się sztuką przez duże ES. Otworzył galerię w dobrym punkcie. W środowicku przepowiadano mu galopującą klapę, długi...
  • ... pokazano dokonania 60. artystów. Prace z trudem mieściły się w galerii. O tym, kto wystawia w tegorocznym "Supermarkecie", zadecydował konkurs. Jury...

Encyklopedia PWN

galeria
[wł.],
półtunel,
techn. budowla inżynierska na zboczu góry, stosowana w celu zabezbieczenia (osłony) drogi przed spadającymi kamieniami lub lawinami.
galeria
[wł.],
szt. plast.kolekcja dzieł sztuki (zwłaszcza malarstwa i rzeźby) istniejąca jako samodzielna instytucja lub stanowiąca dział większego muzeum;
galeria
[wł.],
arch.podłużne pomieszczenie w formie empory, ganku, loggii lub przejścia, przeważnie otwarte lub oświetlone z jednej strony, łączące ze sobą 2 części budowli bądź 2 osobne budowle;
awangardowa galeria działająca w Warszawie 1972–79, zał. i prowadzona przez H. Gajewskiego;
awangardowa galeria działająca 1971–82 w Warszawie przy Socjalist. Związku Studentów Pol. na Uniwersytecie Warszawskim;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego